شورای عالی کار

برگزاری نشست کمیته تخصصی مزد بعد از جلسه شورای عالی کار

علی خدایی در مورد اینکه آیا جلسات کمیته تخصصی مزد کارگران برای سال آینده تشکیل شده است، گفت: جلسات کمیته مزد که معمولا ذیل شورای عالی کار تشکیل می‌شود، هنوز برگزار نشده است.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه امسال تاکنون سه جلسه شورای عالی کار برای بررسی مسائل کارگران و کارگری تشکیل شده است، گفت: در جلسه ماه آینده در مورد تشکیل کمیته تخصصی مزد تصمیم‌گیری می‌کنیم.

جلسه شورای عالی کار که مرکب از سه نماینده کارگران، سه نماینده کارفرمایان و چهار نماینده دولت است، معمولاً برای تعیین حداقل‌ دستمزد کارگران در سال آینده تشکیل می‌شود که این جلسه براساس گزارش‌های تخصصی و کارشناسی کمیته‌های مزد و همچنین گزارش‌های تخصصی مرکز آمار ایران از نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار معمولی کارگری تشکیل می‌شود و شرکای اجتماعی بعد از بحث و گفت‌وگو به یک رقم حداقل مزد برای کارگران در سال آینده بر اساس دو مولفه تورم سالانه و هزینه زندگی یک خانوار معمولی کارگری 3.3 نفری تصمیم‌گیری می‌کنند و برای سایر سطوح هم معمولا درصدی از افزایش حداقل مزد به علاوه سایر مزایا مانند حق مسکن، بن کارگری، بن خواروبار و حق اولاد کارگران تصمیم‌گیری می‌کند. در حال حاضر حدود 14 میلیون کارگر بیمه شده در کشور وجود دارند که به گفته خدایی بیش از 90 درصد آنان دارای قراردادهای موقتی هستند و حداقل مزد کارگران برای سال آینده یکی از اطلاعات مهم برای تصمیم‌گیران اقتصادی به شمار می‌رود.

انتهای پیام/

لایحه ۲ فوریتی دولت برای اصلاح قانون کار
ادامه مطلب