درباره ikasb.com

ikasb مرجعی برای اخبار کسب و کار و محتوای منابع جذاب است که بر کمک به صاحبان کسب و کار و تصمیم گیرندگان برای راه اندازی، ایجاد و گسترش کسب و کار خود متمرکز است.

ماموریت ما کمک به مردم برای رشد کسب و کارشان، ساده و آسان است. هزاران کارآفرین و متخصص کسب‌وکار در سراسر ایران به کسب دانش و راهنمایی‌هایی که برای اداره بهتر کسب‌وکارشان نیاز دارند، به ikasb تکیه می‌کنند.

“آی کسب” در سال 1400 به عنوان یک وب سایت خبری و محتوای کسب و کار با هدف کمک به صاحبان مشاغل و مدیران راه اندازی و رشد شرکت های خود راه اندازی شد.

در بیش از 2 سال از راه اندازی آن، تیم نویسندگان و کارشناسان کسب و کار ikasb به سؤالات صاحبان کسب و کار پاسخ داده و مهم ترین مشکلات آنها را حل کرده اند. ما به توانایی خود در کمک به صاحبان کسب و کار در اتخاذ مهمترین تصمیمات در مورد نحوه استفاده از منابع خود برای تصمیمات استراتژیک که به نفع شرکت هایشان است افتخار می کنیم.