اشتغال کامل

اشتغال کامل و مولد محور اجلاس بین المللی کار

سید محمد یاراحمدیان، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، درباره حضور در نشست اجلاس منطقه ای سازمان بین المللی کار گفت: یافتن راهکار های توسعه عدالت اجتماعی انسان محور برای عموم کارگران هدف اصلی هفدهمین نشست اجلاس منطقه ای سازمان بین المللی کار خواهد بود. وی درباره دستورکارهای اجلاس هفدهم گفت: آموزه های حاصل از پاندمی کرونا و آسیب ها و تبعات وخیم ناشی از این بحران به همراه یافتن راهکارها و مکانیسم های عبور موفق از چنگال این آفت جهانی در زمره مهم ترین مباحث و دستور کارهای اجلاس هفدهم است.

 یاراحمدیان با اشاره به برگزاری اجلاس منطقه ای سازمان بین المللی کار,  حضور و گردهمایی نمایندگان کشور های آسیا و اقیانوسیه عضو ILO را به منزله فرصتی مناسب برای مرور دستاوردهایی دانست و گفت: در پی برگزاری اجلاس 109 کنفرانس بین المللی کار محقق شده بود تا شرکت کنندگان اجلاس هفدهم ضمن آسیب شناسی روندهای چگونگی مقابله با بحران کرونا ، به بررسی یافته های کشور های عضو در این خصوص پرداخته و به ترسیم اهداف و آرمان های مشترک برای نحوه مواجهه با بحران های فراگیر جهانی در آینده اندیشه نمایند.

وی بیان کرد: اجلاس هفدهم آسیایی ILO در پی تدوین و طراحی برنامه اقدام هماهنگ مبتنی بر تعهداتی است که کشورهای عضو ILO در اعلامیه موسوم به ( بیانیه بالی ) برای ترسیم آینده کار ، فراخوان جهانی اقدام به منظور بازیابی انسان محور و حرکت بسوی تحقق اعلامیه ILO به منظور بسط عدالت اجتماعی بر آن تأکید ورزیده بودند و در این پیوند هیأت اعزامی جمهوری اسلامی ایران و بخصوص گروه کارگری آن ضمن مشارکت فعال در کمیته های تخصصی مربوطه به دنبال بیان دیدگاهها ، نقطه نظرات و اولویتهای دولت و ملت ایران برخواهند آمد .

رئیس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در ادامه ، طراحی دستور اقدام برای بهبود شرایط کار انسان محور ، فراگیر ، پایدار و مقاوم ، یافتن چارچوب سازمانی برای حمایت از گذار از اقتصاد غیر رسمی بسوی اشتغال مبتنی بر مؤلفه های کار شایسته ، تقویت همکاری های چند جانبه برای تحقق اشتغال کامل و مولد ، ساختن بنیان های قوی برای حمایت اجتماعی و بازنگری در اصول مربوط به تعامل با شرکت های چند ملیتی را از دیگر موضوعات و مباحث مربوطه در این اجلاس دانست و گفت: هفدهمین نشست منطقه ای سازمان بین المللی کار در کشور سنگاپور در برگیرنده 48 کشور عضو مشتمل بر کشور های آسیای شرقی ، آسیای جنوب شرقی ، آسیای جنوبی ، اقیانوس آرام و کشورهای منطقه خاورمیانه است.

انتهای پیام/

تعهد ثبت اشتغال در استان ایلام ۸ هزار و ۸۵۹ نفر در سال ۱۴۰۲ است
ادامه مطلب