رکورد اشتغال

رکورد اشتغال در صنعت و خدمات شکسته شد

بررسی آمار نیروی کار در فصل پاییز که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است نشان می دهد، میزان اشتغال در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل 535 هزار نفر افزایش یافته و به 24 میلیون و 70 هزار نفر رسیده است و باوجود افزایش 0.1 درصدی نرخ مشارکت اقتصادی نرخ بیکاری به رقم بی سابقه 8.2 درصد کاهش یافته است.

میزان اشتغال کشور در پاییز 1401 بیش از 757 هزار نفر بیشتر از پاییز سال 1396، یعنی سال قبل از تحریم ها است. همچنین در پاییز امسال اشتغال در بخش صنعت با 2 درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل به 8 میلیون و 329 هزار نفر بالغ شده است. این میزان اشتغال در بخش صنعت 666 هزار نفر بیشتر از میزان اشتغال در بخش صنعت در سال 1396 است. تعداد افراد شاغل در بخش صنعت بالاترین رقم در طول تاریخ بخش صنعت کشور رسیده است.

در بخش خدمات هم میزان اشتغال با 552 هزار نفر رشد نسبت به پاییز سال گذشته به 12 میلیون و 290 هزار نفر افزایش یافته است، هیچگاه اقتصاد ایران در بخش خدمات این تعداد فرصت شغلی نداشته است.

افزایش 535 هزار نفر خالص اشتغال در پاییز سال 1401 در شرایطی محقق شده است که به دلیل کاهش حجم بارش ها در این فصل، تعداد افراد شاغل در بخش کشاورزی 183 هزار نفر نسبت به فصل مشابه سال قبل کمتر شده و همچنین سهم اشتغال ناقص از کل اشتغال کشور از 10.6 درصد به 9.5 درصد کاهش یافته است.

در پاییز 1401، تعداد مردان شاغل 20 میلیون و 337 هزار نفر و تعداد زنان شاغل 3 میلیون و 733 هزار نفر بوده است. نرخ بیکاری مردان با 0.6 درصد کاهش به 7 درصد و نرخ بیکاری زنان با 1.5 درصد کاهش 14.2 درصد محاسبه شده است. همچنین نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله از 23.6 درصد به 19.2 درصد و نرخ بیکاری 15 تا 35 ساله ها از 16.1 درصد به 14.8 درصد کاهش یافته است.

پایان خبر/

برچسب‌ها
آژانس کسب و کار (19) اخبار کسب و کار (8) اخبار کسب و کار ایران (6) استراتژی بازاریابی (11) استراتژی کسب و کار (10) اشتغال آفرینی (16) اشتغال زایی (22) اشتغال پایدار (7) اقتصاد ایران (14) اقتصاد دانش بنیان (9) اقتصاد دیجیتال (7) ایجاد اشتغال (24) ایده کسب و کار (5) بازاریابی دیجیتال (7) بازاریابی و فروش (5) بازاریابی کسب و کار (16) باشگاه مشتریان (7) برنامه کسب و کار (13) برندسازی کسب و کار (7) بهبود فضای کسب و کار (11) توسعه کارآفرینی (8) توسعه کسب و کار (20) حمایت از کسب و کار (8) حمایت از کسب و کارها (5) دولت سیزدهم (13) راه اندازی وب سایت کسب و کار (5) راه اندازی کسب و کار (27) راه اندازی کسب و کار خانگی (5) رشد تولید (6) رشد و توسعه کسب و کار (20) رشد کسب و کار (35) رونق تولید (7) شرکت های دانش بنیان (8) شورای عالی کار (7) طرح کسب و کار (6) مجوزهای کسب و کار (5) مدیریت ارتباط با مشتری (17) مدیریت کسب و کار (46) مشاور کسب و کار (12) نرخ بیکاری (6) وزارت کار (21) کسب و کار آنلاین (9) کسب و کار الکترونیک (6) کسب و کار ایران (25) کسب و کار اینترنتی (8)