نیروی کار

اعزام نیروی کار به خارج‌ توسط دفاتر کاریابی‌ نظام‌مند شد

هیات دولت روز چهارشنبه به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی در راستای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل و تسریع در ارایه خدمات، ایجاد شفافیت و کاهش فساد در فرآیندهای خدمت رسانی و لزوم بازنگری در آیین نامه اجرایی مربوط به دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی، با اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد.

پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی یاد شده با رویکرد تحولی در ساختار و عملکرد دفاتر کاریابی و نظام مند کردن فعالیت آنان علی الخصوص درحوزه اعزام نیروی کار به خارج از کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است.

پایان خبر/

صدور مجوز کاریابی‌های غیردولتی داخلی ۱۰ روزه شد
ادامه مطلب