طراحی کسب و کار

ایجاد دوره پودمانی “طراحی کسب و کار شخصی سازی شده” ویژه دانشجویان

دانشگاه علوم پزشکی هوشمند این دوره پودمانی را با هدف کمک به دانشجویان و فارغ التحصیلان برای اتخاذ تصمیمات حیاتی در زمینه کسب و کار شخصی سازی شده، برگزار می کند. مهلت ثبت نام در این دوره از ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱ آغاز شده است و متقاضیان تا ۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ فرصت دارند در این دوره ثبت نام کنند.

این دوره این امکان را برای علاقه مندان فراهم می کند که پس از شناخت توانمندی های خود و یادگیری مفاهیم و اصول راه اندازی کسب و کار وضعیت شغلی فعلی خود را به دقت ترسیم کرده و سپس بر اساس بازشناسی علایق، توانمندی ها و شخصیت خود، بهترین موقعیت شغلی ممکن را برای خود طراحی و تدوین کنند. پس از گذراندن این دوره مدرک پایان دوره از طرف دانشگاه علوم پزشکی هوشمند صادر خواهد شد. این دوره به صورت کاملا مجازی همزمان برگزار می شود و ثبت نام از طریق لینک https://register.vums.ac.ir/ انجام می شود.

دروس این دوره شامل «خودآگاهی هدفمند در مسیر شغلی»، «خودانگیزشی مثبت در کسب و کار»، «رفتارشناسی کاربردی در کسب و کار به روش DISC»، «آشنایی با مفاهیم هدفمندی، آینده نگاری و برنامه ریزی»، «آشنایی با صنایع مرتبط با سلامت و اکوسیستم فناوری سلامت»، «آشنایی با انواع کارآفرینی سازمانی و اجتماعی» و سمینارهای معرفی کارآفرینان و ارائه دستاوردها است. این دوره آموشی از ۸ تا ۱۸ بهمن به صورت مجازی توسط دانشگاه علوم پزشکی هوشمند برگزار می شود.

پایان خبر/

روان سازی مسیر توسعه صنعت گوهر سنگ برای بخش خصوصی
ادامه مطلب