صنعت ساختمان سازی

جای فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان سازی خالی است

رییس سازمان نظام مهندسی تهران با اشاره به اهمیت نوآوری در صنعت ساخت و ساز مسکن، گفت: متأسفانه جای فناوری‌های نوین در صنعت ساخت و ساز کشور خالی است و هنوز روش‌های سنتی چند دهه پیش اجرا می‌شود. «علی کریمی آنچه» افزود: در بخش‌های مختلف ازجمله، تاسیسات، مدیریت انرژی، کاهش هزینه و کاهش زمان ساخت، به فناوری‌های جدید نیاز داریم.

وی با بیان اینکه نمایشگاه پیش روی فرصت مناسبی برای ورود فناوری‌های مدرن به صنعت ساخت و ساز کشور است، اظهار داشت: به همین منظور نمایشگاه‌های تخصصی یکی از راه‌های دسترسی به روش‌های نوین ساخت و ساز است. در بخش‌های مختلف ازجمله، تاسیسات، مدیریت انرژی، کاهش هزینه و کاهش زمان ساخت، به فناوری‌های جدید نیاز داریم.

پایان خبر/

مسئولیت ۱۶ استان در طرح ملی تقویت کسب و کار معیشت مرزنشینان
ادامه مطلب